เช็กอาการไตเสื่อม โดยแพทย์แผนจีน

เช็กอาการไตเสื่อม โดยแพทย์แผนจีน

อาการไตเสื่อม ภัยร้ายของคนชอบกินเค็ม

อาการไตเสื่อม ก่อนวัยถือเป็นข่าวร้ายของคนที่ชอบกินเค็ม วันนี้เราลองมาเช็กสัญญาณความเสื่อมของไต กับกูรูแพทย์แผนจีน แพทย์หญิงศรันยา กตัญญูวงศ์ กันดีกว่า

ไตของแพทย์แผนจีนมีความสําคัญอย่างยิ่ง และสัมพันธ์กับระบบสําคัญๆ ในร่างกายมากมาย เมื่อ ไตป่วย จึงส่อให้เห็นอาการได้หลายอาการ

 

มีอาการไรบ้าง ที่บ่งบอกว่าไตเรากำลังจะเสื่อม มาดูกันครับ

 

ปวดเมื่อยตามเอว หัวเข่าและขา ฟันและกระดูกเปราะ หักง่าย กระดูกพรุน

 

 

อาการเหล่านี้เกิดจากไตหยางซึ่งทําหน้าที่ผลิตความร้อน มีพลังน้อยลง หรือสารพลังชีวิตในไตลดปริมาณลง ทําให้ ไตโดยรวมมีประสิทธิภาพในการทํางานด้อยลง

เนื่องจากไตเป็นอวัยวะควบคุมจัดการเกี่ยวกับกระดูก เมื่อ ร่างกายตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ อวัยวะและระบบต่างๆที่ต้อง ใช้สารพลังชีวิตในการทํางานจะได้รับผลกระทบอย่างทั่ถึง ที่ชัดเจนคือ กระดูกจะอ่อนแอลง เพราะขาดสารพลังชีวิตสําหรับ ผลิตไขกระดูก เป็นเหตุให้เกิดอาการเมื่อยตามเอว ปวดหัวเข่า ทําให้เดินไม่สะดวก และถ้าปล่อยภาวะเช่นนี้ให้เป็นอยู่อย่าง ยืดเยื้อ อาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะกระดูกพรุนตามมาได้

 

ประจําเดือนขาดหรือมาไม่เป็นปกติ ต้ังครรภ์ยาก ไม่มี

 

 

ท้องเสียยามรุ่งสางเกิดขึ้นเมื่อไตหยางที่ทําหน้าที่ให้ความอบอุ่น ม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนพลังลง ทําให้เกิดความเย็นขึ้นภายในอวัยวะดังกล่าว เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการย่อย และดูดซึมอาหารถดถอย

ภาวะดังกล่าวเป็นต้นเหตุของอาการปวดท้องและท้องเสีย โดยจะมีอาการท้องเสียตอนรุ่งสาง เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายมีพลัง หยางหรือความอบอุ่นในร่างกายน้อยที่สุด ท้องเสียลักษณะน้ี เรียกว่า “ท้องเสียไก่ขัน” หรือ “ท้องเสียเมื่อตัวเย็น”

ในทางกลับกัน หากมีอาการท้องเสียไม่จํากัดเวลาหรือ ท้องผูกเรื้อรัง อาจมีผลมาจากสารพลังชีวิตในไตลดระดับลง

 

ปัสสาวะถี่ แต่ถ่ายปัสสาวะไม่คล่อง ปัสสาวะไม่ออกและ ปวดเวลาปัสสาวะ

 

 

อาการปัสสาวะถี่ แต่ถ่ายปัสสาวะไม่คล่อง เกิดจากไตหยาง อ่อนพลังลงจนไตไม่สามารถควบคุมระบบการทํางานของกระเพาะ ปัสสาวะ ซึ่งได้แก่ การเก็บและขับถ่ายปัสสาวะให้เป็นไปตาม ปกติ ทําให้ปัสสาวะถี่ แต่ถ่ายปัสสาวะไม่คล่อง

 

การตื่นตัวทางเพศ

สาเหตุของอาการเหล่านี้อาจเกิดจากไตมีสารพลังชีวิตน้อย ไตหยางหรือไตหยินอ่อนพลังลง หากเกิดกับผู้หญิงจะเกิด ภาวะตัวเย็นเป็นประจํา เมื่อเลือดหมุนเวียนไม่ดี เลือดจะไป เลี้ยงมดลูกไม่พอ ทําให้ตั้งครรภ์ยาก ประจําเดือนมักมีเลือด ออกน้อย และในบางคนจู่ๆเลือดก็หยุดไป

ทําให้ประจําเดือน ขาดหายไปเป็นเดือนๆ

 

อาการร้อนรุมๆ มือและเท้าร้อนผ่าว เหงื่อออกมาก

อาการนี้เกิดจากพลังของไตหยินลดลง อาการนี้จะเด่นชัด ในผู้หญิง ซึ่งตามธรรมชาติพลังหยินจะลดลงเหลือครึ่งเดียว เมื่ออายุ 40 ปี หรือที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันอธิบายว่า เป็นช่วงที่ย่างเข้าสู่วัยทอง อาการวัยทอง เช่น อาการร้อน วูบวาบ (hot flush) มีเหงื่อออกตอนกลางคืน

 

อาการผิวแห้ง อธิบายตามหลักของแพทย์แผนจีนได้ว่า เกิดจากพลังงานของ ไตหยินลดลงนั่นเอง

 

 

สําหรับคนที่ยังไม่ถึงวัยหมดประจําเดือน หากไตหยินพร่อง มักมีอาการร้อนรุ่ม มือและเท้าร้อนผ่าว เหงื่อออกมาก บางคน ประจําเดือนมาเป็นช่วงสั้นๆ หรือมีเลือดประจําเดือนน้อย

 

ท้องเสียยามรุ่งสาง

ส่วนอาการปัสสาวะไม่ออกและมีอาการปวดเวลาปัสสาวะ เกิดจากสารพลังชีวิตในไตลดลง ทําให้การควบคุมระบบเปลี่ยน ถ่ายน้ำในร่างกายทํางานด้อยลง กระเพาะปัสสาวะจึงทํางาน ไม่เป็นปกติได้เช่นกัน

 

 

ไม่ว่าใครกําลังมีสัญญาณส่อ อาการไตเสื่อม หรือไตยังสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่ การบํารุงไตถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยครับ

 

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก unsplash
ขอขอบคุณรูปภาพจาก pixels
ขอขอบคุณข้อมูลจาก goodlifeupdate