Image
บริษัท ไทยฟาร์มา เป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวงการยาและเครื่องมือทางการแพทย์มายาวนาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันรักษาโรค จึงได้ก่อตั้งแบรนด์ “Hit Life Care” ขึ้นเพื่อศึกษาและวิจัยสารประกอบที่มีประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค
 
“Hit Life Care” ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่มีประสบการณ์อย่างชำนาญ และไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นพัฒนาในการผลิตอาหารบำรุงสุขภาพภายใต้นโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์สูงสุด

โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการผลิต ในทุกขั้นตอน จึงได้มีการตรวจตราคุณภาพของสินค้าในตลาดอาหารเสริมอยู่เสมอ หากพบสินค้าใดที่มีคุณภาพการผลิตต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ หรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ก็จะมีมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อจัดการกับสินค้าที่ไม่ได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้เหล่านั้น โดยการยึดใบ อนุญาตการผลิตและห้ามวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในตลาด
การผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพภายใต้ “Hit Life Care” นั้น มีการผลิตตรงตามคุณภาพที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ “Hit Life Care” เป็นที่ยอมรับและนิยมในหมู่ผู้บริโภคอาหารเสริมบำรุงร่างกายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพภายใต้ “Hit Life Care” ทุกประเภท ต้องผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบรับรองคุณภาพในห้องปฏิบัติการ จากสถาบันวิจัยทางโภชนาการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “Hit Life Care” ได้ทุกขวด